Im lặng để cảm nhận xung quanh

Nếu bạn không  im lặng – nếu bạn không  biết cách ngồi im lặng, hay đứng im lặng trong thiền sâu – bất kì cái gì bạn làm đều là phản ứng, không  phải là hành động. Bạn phản ứng. Ai đó xúc phạm bạn, nhấn nút, và bạn phản ứng.
 
Bắt  đầu  từ cực  khác:  làm  cho  mắt  bạn  đỏ lên,  tạo ra việc thở  nhanh,  làm bất kì cái gì bạn cảm thấy được thân  thể làm khi giận  dữ có đó. Bạn có thể hành  động, nhưng  bạn  không  thể  tạo  ra  được  giận  dữ  bên  trong. Diễn  viên  đang  làm cùng  hành  động  mọi khoảnh  khắc. Khi  người  đó đóng  vai  yêu,  người  đó đang  làm  bất  kì điều gì được thân thể làm khi tình yêu xảy ra bên trong, nhưng  không  có tình yêu. Diễn viên có thể đóng tốt hơn bạn,  nhưng  tình  yêu  sẽ không  đi theo.  Người  đó sẽ có vẻ giận  dữ hơn  bạn  trong  cơn  giận  thực,  nhưng  đó chỉ là giả. Chẳng  cái gì xảy ra bên trong cả.
4160884725_33b8ae0bf7
Im lặng để cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn
Bất kì khi nào bạn bắt đầu từ bên ngoài,  bạn sẽ tạo ra trạng thái giả. Cái thực bao giờ cũng xảy ra trước hết ở trung tâm, và thế rồi sóng đạt tới ngoại vi.
Trung  tâm bên trong nhất là trong im lặng. Bắt đầu từ đó.
Chính  chỉ  từ  im  lặng  mà  hành  động  mới  nảy sinh. Nếu bạn không  im lặng – nếu bạn không  biết cách ngồi im lặng,  hay đứng  im lặng trong  thiền  sâu – bất kì cái  gì  bạn  làm  đều  là  phản  ứng,  không  phải  là  hành động.  Bạn  phản  ứng.  Ai  đóxúc  phạm  bạn,  nhấn  nút,  và bạn phản ứng. Bạn giận, bạn nhảy  lên  người  đó  –  và  bạn gọi nó là hành động sao? Nó không  phải là hành động,  lưu ý, nó là phản  ứng.  Người  đó là người  thao túng còn bạn là kẻ bị thao túng. Người đó đã nhấn  một  nút  và  bạn  đã  vận hành  như cái máy.  Cũng  như bạn  nhấn  nút  và đèn  bật lên, và bạn nhấn nút 
và đèn tắt đi
– đó chính  là điều  mọi người đang làm với bạn. Họ bật bạn lên, họ tắt bạn đi.

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply