Mon, 02 / 2015 | helios

Đây  là đức hạnh.  Bạn  sẽ không  bao giờ ăn năn vì nó. Và đây thực  sự là hành  động  tự do. Một  khi nó đã xảy ra, nó được  kết thúc.  Bạn lại tự do hành  động;  bạn sẽ không  mang  hành  động  này vào trong  đầu mình.  Nó sẽ không  trở thành  một […]

Đây  là đức hạnh.  Bạn  sẽ không  bao giờ ăn năn vì nó. Và đây thực  sự là hành  động  tự do. Một  khi nó đã xảy ra, nó được  kết thúc.  Bạn lại tự do hành  động;  bạn sẽ không  mang  hành  động  này vào trong  đầu mình.  Nó sẽ không  trở thành  một  phần  của kí ức tâm lí của bạn; nó sẽ không  để lại vết thương  nào trong bạn. Nó tự phát tới mức nó sẽ không  để lại dấu vết nào. Hành  động này sẽ không  bao  giờ  trở  thành  nghiệp.  Hành  động  này  sẽ không  bao giờ để lại vết xước nào trên bạn. Hành  động mà  trở  thành  nghiệp  là  hành  động  không  thực  sự  là hành động mà là phản ứng – cái tới từ quá khứ, từ kí ức, từ suy  nghĩ.  Bạn  là người  quyết  định,  người  chọn  lựa. Nó không  là từ nhận biết mà từ vô nhận biết. Thế thì nó tất cả là tội lỗi. 
healing-yoga-picture
 
Đức hạnh mà bạn cần là gì
 
  Con  người của cá tính phản ứng, con người  của tâm thức đáp ứng: người  đó nhận  tình  huống  vào,  người  đó phản  xạ thực tại như nó đang  vậy,  và từ phản  xạ này người  đó hành động.  Con  người  của  cá tính  phản  ứng,  con  người  của tâm  thức  hành  động.  Con  người  của cá tính  mang  tính máy móc; người  đó vận hành tựa rô bốt.  Người  đó có máytính trong tâm trí mình, đầy thông   tin;  cứ  hỏi  người   đó bất kì cái gì và câu trả lời sẵn có tuôn ra từ máy tính. Sao Việt đại chỉ hoc thanh nhac & hoc hat uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội
Con người của tâm thức đơn giản hành động trong khoảnh   khắc,  không   từ  quá khứ và từ kí ức. Đáp ứng của người đó có cái đẹp, tính tự nhiên,  và đáp  ứng  của  người đó  là  đúng  cho  tình  huống. Con  người   của  cá  tính  bao giờ cũng  không  tới đích,  bởi vì  cuộc   sống   liên   tục  thay đổi;  nó  không   bao  giờ  như cũ.  Và  câu  trả  lời  của  bạn bao  giờ  cũng  như  cũ,  chúng không  bao  giờ  phát  triển  – chúng  không  thể  phát  triển được, chúng chết.
Bây giờ, hành động này khớp.  Bạn không  là người làm  của  nó.  Theo  cách  tôn  giáo  chúng  ta  có  thể  nói Thượng  đế đã làm  nó qua  bạn.  Đó chỉ là cách  nói  tôn giáo, có vậy thôi. Cái toàn thể đã hành động qua cái bộ phận.

Bài viết cùng chuyên mục