Mon, 02 / 2015 | helios

Việc  làm  chủ  cái  ta của  người  ta tới khi  người  ta nhận  ra,  "Mình  tuyệt  đối  chịu  trách  nhiệm  cho  bất  kì điều  gì xảy ra với mình.  Bất kì điều  gì xảy ra, vô điều kiện – mình tuyệt đối chịu trách nhiệm." Lúc ban đầu điều đó sẽ làm cho bạn buồn […]

Việc  làm  chủ  cái  ta của  người  ta tới khi  người  ta nhận  ra,  "Mình  tuyệt  đối  chịu  trách  nhiệm  cho  bất  kì điều  gì xảy ra với mình.  Bất kì điều  gì xảy ra, vô điều kiện – mình tuyệt đối chịu trách nhiệm."
Lúc ban đầu điều đó sẽ làm cho bạn buồn  và chán nản,  bởi  vì  nếu  bạn  có  thể  đổ  trách  nhiệm  lên  người khác,  bạn cảm  thấy  tốt là bạn không  bị sai. Bạn có thể làm  gì khi  vợ cư xử một  cách  khó  chịu  thế?  Bạn  phải giận.  Nhưng  nhớ  lấy  rõ,  vợ  cư  xử  khó  chịu  bởi  vì cơ chế  bên  trong  riêng  của  cô ấy.  Cô  ấy không  khó  chịu với  bạn.  Nếu  bạn  không  có đó,  cô ấy sẽ khó  chịu  với con.  Nếu  con  không  có đó,  cô ấy có thể  khó  chịu  với bát đĩa; cô ấy sẽ ném chúng  xuống  sàn. Cô ấy sẽ đập vỡ radio.  Cô ấy phải làm cái gì đó; khó chịu đang lên. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên  mà cô ấy thấy bạn đang đọc báo và cô ấy trở nên khó chịu  với bạn. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên: bạn sẵn có vào khoảnh  khắc sai.
xa-roi-giac-mo-xua_1
Bạn cần tự làm chủ bản thân mình
Bạn giận dữ, không  phải bởi vì vợ khó chịu – cô ấy có thể  đã cung  cấp  tình  huống,  có vậy  thôi.  Cô  ấy có thể đã cho bạn một khả năng để giận dữ, cái cớ để giận dữ,  nhưng  giận  dữ đang  sôi lên.  Nếu  vợ mà  không  có đó,  bạn  vẫn  giận  dữ  như  thế  – với  ai  đó  khác,  với  ý tưởng  nào đó, nhưng  giận dữ phải có đó. Nó là cái gì đó đã tới trong vô thức riêng của bạn.Sao Việt đại chỉ hoc thanh nhac & hoc hat uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội
Mọi  người  đều  có  trách  nhiệm,  trách  nhiệm  toàn bộ, về bản thể và hành  vi riêng  của mình.  Lúc ban đầu nó sẽ làm cho bạn chán nản rằng bạn chịu trách  nhiệm, bởi vì bạn bao giờ cũng nghĩ rằng bạn muốn  hạnh phúc – cho nên làm sao bạn có thể chịu  trách  nhiệm  cho bất hạnh của mình được?  Bạn bao giờ cũng muốn phúc lạc, cho nên làm sao bạn có thể giận dữ theo cách riêng của mình  được?  Và bởi vì điều này bạn đổ trách  nhiệm  lên người khác.

Bài viết cùng chuyên mục